Regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH
„TRIATHLON Z PRZYMRUŻENIEM OKA GHOSTBIKERS”

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody „Triathlon z przymrużeniem oka Ghostbikers” odbędą się w dniu 11 lipca 2015 roku w Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA w Parku Zielona (Dąbrowa Górnicza).
Terenem rozgrywania zawodów będzie ośrodek CSiR w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej oraz jego okolica.

CELE IMPREZY
 • Aktywizacja ruchowa uczestników, rozbudzenie ducha rywalizacji sportowej oraz rozwinięcie umiejętności współpracy w zespole.
 • Zachęcenie do aktywnego wypoczynku.
 • Promocja zaplecza sportowego oraz walorów turystyczno – krajoznawczych Gminy Dąbrowa Górnicza.
 • Pokazanie Dąbrowy Górniczej jako centrum aktywnego wypoczynku mieszkańców Zagłębia i Górnego Śląska.
 • Promocja zasad fair play i uczciwej konkurencji.
 • Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji.
 • Zacieśnianie więzi rodzinnych.
 • Przeciwdziałanie otyłości.
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom.
 • Wykształcenie postaw proekologicznych, szacunku do przyrody i jej piękna.
 • Rozwinięcie umiejętności współpracy międzyludzkiej.
 • Pomoc w nawiązaniu znajomości z osobami o podobnych zainteresowaniach.
BAZA RAJDU

Bazą triathlonu będzie Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA w Parku Zielona (Dąbrowa Górnicza):

Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w Parku Zielona,
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Letnia 9
http://www.csir.pl/

ORGANIZATOR

Klub Rowerowy „Ghostbikers”
42-500 Będzin, ul. Sielecka 97/16
http://ghostbikers.pl/

SPONSOR

Rajd współfinansowany przy udziale środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Realizacja projektu w obszarze upowszechniania rozwoju sportu turystyki i rekreacji. Wkład własny Klubu Rowerowego „Ghostbikers” w projekcie to 47 % (wkład osobowy i środków własnych).

WYŻYWIENIE

Organizator zapewnia poczęstunek w Bazie Zawodów.

HARMONOGRAM IMPREZY

11 lipiec 2014 roku (sobota):

 • 10:00 – 11:00 – praca sekretariatu zawodów – wydawanie pakietów startowych dla osób, które się zapisały się poprzez formularz zapisów i opłaciły opłatę startową,
 • 11:00 –  odprawa techniczna i start zawodów,
 • 11:00 – 17:00 – rywalizacja zawodników w poszczególnych konkurencjach,
 • 11:00 – 12:00 – praca sekretariatu zawodów – wydawanie pakietów startowych osobom niezapisanym wcześniej (w przypadku wolnych miejsc),
 • 16:00 – 18:00 – grill z pieczeniem kiełbasek dla uczestników zawodów,
 • 18:00 – podsumowanie i ogłoszenie wyników zawodów – uhonorowanie zwycięzców, losowanie upominków wśród startujących (tombola).
ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

W zawodach biorą udział dwuosobowe zespoły.
Na ogólny wynik zawodów składać się będą wyniki (czas) z następujących 3 konkurencji:

 • Bieg z pompką rowerową (sztafeta) na dystansie do 300 metrów na zawodnika,
 • jazda rikszą na terenie bazy rajdu,
 • pływanie kajakiem.

Uczestnicy będą klasyfikowani w dwóch kategoriach:

 • kategoria Open (zespoły składające się z osób powyżej 16 roku życia),
 • kategoria Rodzinna (zespół składający się z jednej osoby nie starszej niż 16 lat /rok urodzenia równy, bądź większy niż 1999/ wraz z osobą powyżej 21 lat).

Osoby w wieku 17-18 lat mogą uczestniczyć w zawodach za pisemna zgodą rodziców lub opiekunów prawnych lub pod opieką osoby dorosłej.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które zdobędą jak największą ilość punktów w konkurencjach.

Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania.

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów lub odwołania zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
 1. Wypełnienie formularza zapisów na stronie: http://triathlon.ghostbikers.pl/zapisy/ lub zgłoszenie w dniu zawodów (jeżeli będą wolne miejsca).
 2. Dokonanie opłaty startowej w wysokości 5 zł od osoby do dnia 8 lipca 2015 r. na konto Organizatora: 94 2030 0045 1110 0000 0253 7970 (Klub Rowerowy Ghostbikers, Będzin). W tytule przelewu należy podać nazwę zawodów – Triathlon oraz imię i nazwisko (lub imiona i nazwiska) osóby/osób, za które uiszczana jest opłata startowa.
 3. Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (w bazie zawodów). Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach. Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

Start w imprezie jest płatny (opłata startowa wynosi jedyne 5,00 zł od osoby), obowiązuje limit 60 zespołów (120 osób).

ŚWIADCZENIA
 • Numer startowy.
 • Zaplecze sanitarne (wc).
 • Poczęstunek – kiełbaska na grill oraz biesiada przy ognisku.
 • Dla osób, które zdobędą trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii trofea i dyplomy.
 • Pamiątkowy medal dla każdego dziecka uczestniczącego w rajdzie.
 • Upominki dla wybranych uczestników, którzy wezmą udział w oficjalnym zakończeniu zawodów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich, a także podczas ich trwania.
 • W przypadku rezygnacji ze startu w imprezie organizator nie zwraca wpisowego.
 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
 • Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom zawodów.
 • Zabrania się śmiecenia na trasach zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z powodów niezależnych od niego.
 • Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
 • Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media, sponsorów oraz partnerów imprezy.
 • Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
  Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.