Zgłoszenie udziału

Na obecną chwilę lista startowa jest pełna. W przypadku zwolnienia miejsc poinformujemy niezwłocznie.


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia prosimy o dokonanie opłaty startowej w wysokości 5 złotych od osoby (10 zł od drużyny) przekazem lub przelewem do dnia 8 lipca 2015 r. na konto organizatora:

94 2030 0045 1110 0000 0253 7970
Klub Rowerowy Ghostbikers
42-500 Będzin, ul. Sielecka 97/16

W tytule przelewu należy podać nazwę zawodów – Triathlon oraz imię i nazwisko (lub imiona i nazwiska) osóby/osób, za które uiszczana jest opłata startowa.